برای جستجو عبارت موردنظر خود را وارد کنید

اخبار دانشکده

 بازدید دانشجویان رشته گروه علوم آزمایشگاهی از انستیتو پاستور ایران
1402/03/10

بازدید دانشجویان رشته گروه علوم آزمایشگاهی از انستیتو پاستور ایران

برگزاری نشست هم اندیشی ریاست دانشکده علوم پیراپزشکی با نمایندگان دانشجویان
1402/03/09

برگزاری نشست هم اندیشی ریاست دانشکده علوم پیراپزشکی با نمایندگان دانشجویان

برگزاری ژورنال کلاب گروه آموزشی هماتولوژی  آزمایشگاهی دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
1402/03/09

برگزاری ژورنال کلاب گروه آموزشی هماتولوژی آزمایشگاهی دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

انتصاب دکتر مهدی زوار به عنوان سرپرست مرکز پژوهش علمی دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
1402/03/09

انتصاب دکتر مهدی زوار به عنوان سرپرست مرکز پژوهش علمی دانشجویان دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

برپایی ایستگاه مشاوره جوانی جمعیت در دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
1402/03/09

برپایی ایستگاه مشاوره جوانی جمعیت در دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

بازدید نمایندگان بورد هماتولوژی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون از گروه  دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
1402/03/09

بازدید نمایندگان بورد هماتولوژی آزمایشگاهی و علوم انتقال خون از گروه دانشکده علوم پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران

برگزاری جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده  علوم پیراپزشکی
1402/03/06

برگزاری جلسه شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم پیراپزشکی

برگزاری نشست صمیمانه معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پیراپزشکی با دانشجویان رشته رادیولوژی و رادیوتراپی
1402/03/06

برگزاری نشست صمیمانه معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده علوم پیراپزشکی با دانشجویان رشته رادیولوژی و رادیوتراپی

بازدید کارکنان دانشکده علوم پیراپزشکی از باغ موزه دفاع مقدس
1402/03/03

بازدید کارکنان دانشکده علوم پیراپزشکی از باغ موزه دفاع مقدس

 دکتر آیتی: تاسیس دانشگاه سبطین اتفاق بسیار خوبی برای دانشگاه علوم پزشکی تهران و کشور است
1402/03/03
نشست مشترک معاونت بین الملل دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشکده علوم پیراپزشکی

دکتر آیتی: تاسیس دانشگاه سبطین اتفاق بسیار خوبی برای دانشگاه علوم پزشکی تهران و کشور است

برگزاری نشست مشترک هیئت رئیسه دانشکده علوم پیراپزشکی و گروه های آموزشی هوشبری، فوریت های پزشکی و اتاق عمل این دانشکده
1402/03/02

برگزاری نشست مشترک هیئت رئیسه دانشکده علوم پیراپزشکی و گروه های آموزشی هوشبری، فوریت های پزشکی و اتاق عمل این دانشکده

برگزاری نشست صمیمانه معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده با نمایندگان دانشجویان رشته رادیولوژی و رادیوتراپی
1402/03/01

برگزاری نشست صمیمانه معاونت دانشجویی فرهنگی دانشکده با نمایندگان دانشجویان رشته رادیولوژی و رادیوتراپی

تنظیمات قالب